1423 - Rosetta e bocchetta tonda Ø 45 v.v.
Ottone naturale burattato old
1423 - Rosetta e bocchetta ovale v.v.
Ottone yesterday
1423 - Rosetta e bocchetta ovalina piccola v.v.
Ottone naturale spazzolato
1423 - Placca sagomata 8x90
Ottone yesterday
1423 - Placca ovale 8x90
Ottone lucido verniciato
1424 - DK 7x40 rosetta ovale
Ottone naturale spazzolato
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta tonda Ø 45 v.v.
Ottone lucido verniciato
1427 - Martellina su placca sagomata
Ottone naturale spazzolato
1427 - Martellina su rosetta ovalina piccola v.v.
Ottone lucido verniciato
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta ovalina piccola v.v.
Ottone naturale burattato old
1427 - Martellina su rosetta tonda Ø 45 v.v.
ottone naturale burattato old
Photo Description Finish Code Price
1423 - Rosetta e bocchetta tonda Ø 45 v.v. Ottone lucido verniciato
1423 OL 16 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 16 € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 16 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 16 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 16 € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 16 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 16 € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 16 € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 16 € 40.30
1423 - Rosetta e bocchetta tonda yale Ø 45 v.v. Ottone lucido verniciato
1423 OL 17 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 17 € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 17 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 17 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 17 € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 17 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 17 € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 17 € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 17 € 40.30
1423 - Rosetta e bocchetta ovale v.v. Ottone lucido verniciato
1423 OL 22 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 22 € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 22 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 22 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 22 € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 22 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 22 € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 22 € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 22 € 40.30
1423 - Rosetta e bocchetta ovale yale v.v. Ottone lucido verniciato
1423 OL 23 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 23 € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 23 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 23 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 23 € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 23 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 23 € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 23 € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 23 € 40.30
1423 - Rosetta e bocchetta ovalina piccola v.v. Ottone lucido verniciato
1423 OL 16-O € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 16-O € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 16-O € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 16-O € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 16-O € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 16-O € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 16-O € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 16-O € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 16-O € 40.30
1423 - Rosetta e bocchetta ovalina piccola yale v.v. Ottone lucido verniciato
1423 OL 17-O € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 17-O € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 17-O € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 17-O € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 17-O € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 17-O € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 17-O € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 17-O € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 17-O € 40.30
1423 - Placca ovale 8x90 Ottone lucido verniciato
1423 OL 01 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 01 € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 01 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 01 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 01 € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 01 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 01 € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 01 € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 01 € 40.30
1423 - Placca ovale 8x70 Ottone lucido verniciato
1423 OL 02 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 02 € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 02 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 02 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 02 € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 02 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 02 € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 02 € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 02 € 40.30
1423 - Placca ovale 8x85 yale Ottone lucido verniciato
1423 OL 03 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 03 € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 03 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 03 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 03 € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 03 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 03 € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 03 € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 03 € 40.30
1423 - Placca sagomata 8x90 Ottone lucido verniciato
1423 OL 01 PLS € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 01 PLS € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 01 PLS € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 01 PLS € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 01 PLS € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 01 PLS € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 01 PLS € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 01 PLS € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 01 PLS € 40.30
1423 - Placca sagomata 8x70 Ottone lucido verniciato
1423 OL 02 PLS € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 02 PLS € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 02 PLS € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 02 PLS € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 02 PLS € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 02 PLS € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 02 PLS € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 02 PLS € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 02 PLS € 40.30
1423 - Placca sagomata 8x85 yale Ottone lucido verniciato
1423 OL 03 PLS € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1423 ON 03 PLS € 36.60
Ottone anticato
1423 OA 03 PLS € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1423 OG 03 PLS € 36.60
Ottone naturale burattato old
1423 OV 03 PLS € 36.60
Ottone brunito antico
1423 BA 03 PLS € 40.30
Old burnished and scratched brass
1423 OY 03 PLS € 40.30
Ottone cromato satinato
1423 CS 03 PLS € 40.30
Ottone cromato lucido
1423 CL 03 PLS € 40.30
1424 - DK 7x40 rosetta ovale Ottone lucido verniciato
1424 OL 35 € 27.10
Ottone naturale spazzolato
1424 ON 35 € 27.10
Ottone anticato
1424 OA 35 € 27.10
Ottone graffiato verniciato
1424 OG 35 € 27.10
Ottone naturale burattato old
1424 OV 35 € 27.10
Ottone brunito antico
1424 BA 35 € 29.90
Old burnished and scratched brass
1424 OY 35 € 29.90
Ottone cromato satinato
1424 CS 35 € 29.90
Ottone cromato lucido
1424 CL 35 € 29.90
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta tonda Ø 45 v.v. Ottone lucido verniciato
1425 OL 109 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1425 ON 109 € 36.60
Ottone anticato
1425 OA 109 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1425 OG 109 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1425 OV 109 € 36.60
Ottone brunito antico
1425 BA 109 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1425 OY 109 € 40.30
Ottone cromato satinato
1425 CS 109 € 40.30
Ottone cromato lucido
1425 CL 109 € 40.30
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta tonda yale Ø 45 v.v. Ottone lucido verniciato
1425 OL 110 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1425 ON 110 € 36.60
Ottone anticato
1425 OA 110 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1425 OG 110 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1425 OV 110 € 36.60
Ottone brunito antico
1425 BA 110 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1425 OY 110 € 40.30
Ottone cromato satinato
1425 CS 110 € 40.30
Ottone cromato lucido
1425 CL 110 € 40.30
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta ovale v.v. Ottone lucido verniciato
1425 OL 109 33 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1425 ON 109 33 € 36.60
Ottone anticato
1425 OA 109 33 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1425 OG 109 33 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1425 OV 109 33 € 36.60
Ottone brunito antico
1425 BA 109 33 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1425 OY 109 33 € 40.30
Ottone cromato satinato
1425 CS 109 33 € 40.30
Ottone cromato lucido
1425 CL 109 33 € 40.30
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta ovale yale v.v. Ottone lucido verniciato
1425 OL 110 33 € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1425 ON 110 33 € 36.60
Ottone anticato
1425 OA 110 33 € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1425 OG 110 33 € 36.60
Ottone naturale burattato old
1425 OV 110 33 € 36.60
Ottone brunito antico
1425 BA 110 33 € 40.30
Old burnished and scratched brass
1425 OY 110 33 € 40.30
Ottone cromato satinato
1425 CS 110 33 € 40.30
Ottone cromato lucido
1425 CL 110 33 € 40.30
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta ovalina piccola v.v. Ottone lucido verniciato
1425 OL 109-O € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1425 ON 109-O € 36.60
Ottone brunito antico
1425 OA 109-O € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1425 OG 109-O € 36.60
Ottone naturale burattato old
1425 OV 109-O € 36.60
Ottone brunito antico
1425 BA 109-O € 40.30
Old burnished and scratched brass
1425 OY 109-O € 40.30
Ottone cromato satinato
1425 CS 109-O € 40.30
Ottone cromato lucido
1425 CL 109-O € 40.30
1425 - Bilancino rosetta e bocchetta ovalina piccola yale v.v. Ottone lucido verniciato
1425 OL 110-O € 36.60
Ottone naturale spazzolato
1425 ON 110-O € 36.60
Ottone anticato
1425 OA 110-O € 36.60
Ottone graffiato verniciato
1425 OG 110-O € 36.60
Ottone naturale burattato old
1425 OV 110-O € 36.60
Ottone brunito antico
1425 BA 110-O € 40.30
Old burnished and scratched brass
1425 OY 110-O € 40.30
Ottone cromato satinato
1425 CS 110-O € 40.30
Ottone cromato lucido
1425 CL 110-O € 40.30
1427 - Martellina su placca ovale v.v. Ottone lucido verniciato
1427 OL 28 € 27.10
Ottone naturale spazzolato
1427 ON 28 € 27.10
Ottone anticato
1427 OA 28 € 27.10
Ottone graffiato verniciato
1427 OG 28 € 27.10
Ottone naturale burattato old
1427 OV 28 € 27.10
Ottone brunito antico
1427 BA 28 € 29.90
Old burnished and scratched brass
1427 OY 28 € 29.90
Ottone cromato satinato
1427 CS 28 € 29.90
Ottone cromato lucido
1427 CL 28 € 29.90
1427 - Martellina su placca sagomata Ottone lucido verniciato
1427 OL 28 PLS € 27.10
Ottone naturale spazzolato
1427 ON 28 PLS € 27.10
Ottone anticato
1427 OA 28 PLS € 27.10
Ottone graffiato verniciato
1427 OG 28 PLS € 27.10
Ottone naturale burattato old
1427 OV 28 PLS € 27.10
Ottone brunito antico
1427 BA 28 PLS € 29.90
Old burnished and scratched brass
1427 OY 28 PLS € 29.90
Ottone cromato satinato
1427 CS 28 PLS € 29.90
Ottone cromato lucido
1427 CL 28 PLS € 29.90
1427 - Martellina su rosetta ovale v.v. Ottone lucido verniciato
1427 OL 27 33 € 27.10
Ottone naturale spazzolato
1427 ON 27 33 € 27.10
Ottone anticato
1427 OA 27 33 € 27.10
Ottone graffiato verniciato
1427 OG 27 33 € 27.10
Ottone naturale burattato old
1427 OV 27 33 € 27.10
Ottone brunito antico
1427 BA 27 33 € 29.90
Old burnished and scratched brass
1427 OY 27 33 € 29.90
Ottone cromato satinato
1427 CS 27 33 € 29.90
Ottone cromato lucido
1427 CL 27 33 € 29.90
1427 - Martellina su rosetta ovalina piccola v.v. Ottone lucido verniciato
1427 OL 27-O € 27.10
Ottone naturale spazzolato
1427 ON 27-O € 27.10
Ottone anticato
1427 OA 27-O € 27.10
Ottone graffiato verniciato
1427 OG 27-O € 27.10
Ottone naturale burattato old
1427 OV 27-O € 27.10
Ottone brunito antico
1427 BA 27-O € 29.90
Old burnished and scratched brass
1427 OY 27-O € 29.90
Ottone cromato satinato
1427 CS 27-O € 29.90
Ottone cromato lucido
1427 CL 27-O € 29.90
1427 - Martellina su rosetta tonda Ø 45 v.v. Ottone lucido verniciato
1427 OL 27 € 27.10
Ottone naturale spazzolato
1427 ON 27 € 27.10
Ottone anticato
1427 OA 27 € 27.10
Ottone graffiato verniciato
1427 OG 27 € 27.10
Ottone naturale burattato old
1427 OV 27 € 27.10
Ottone brunito antico
1427 BA 27 € 29.90
Old burnished and scratched brass
1427 OY 27 € 29.90
Ottone cromato satinato
1427 CS 27 € 29.90
Ottone cromato lucido
1427 CL 27 € 29.90

Linea Antica Toscana1360 TOSCA


1360M
MINITOSCA


1520


1420


1590


DOGE antica toscana


SAVOY
Antica toscana


TALLIN


CREMONESE TOSCA


CLASSICA
MANIGLIONE PER ALZANTE


1369
MANIGLIONE

Sicma Maniglie Srl

25060 Marcheno Val Trompia (Brescia) Italy
Via Martiri dell'Indipendenza 84/90
PO Box 88

info@sicma.net
Tel. 0308966033 - Fax 0308966735

Freephone number 800-026228